Datenschutzerklärung

Sweet Palms Boutique draagt ​​er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Sweet Palms Boutique heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Sweet Palms Boutique is echter niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onrechtmatige toegang tot haar systemen, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Sweet Palms Boutique, tenzij Sweet Palms Boutique te wijten is aan opzet of grove schuld.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als deze website IP-adressen anonimiseert, wordt uw IP-adres door Google binnen een EU-lidstaat of een andere EER-staat ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt uw volledige IP-adres naar Google-servers in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. U kunt ook voorkomen dat Google informatie (inclusief uw IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt het verzamelen van gegevens via Google Analytics voorkomen door hier te klikken. Er wordt dan een "opt-out-cookie" op uw website geplaatst die toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze website zal voorkomen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensprivacy vindt u in de Servicevoorwaarden van Google Analytics of het Privacyoverzicht van Google Analytics. Houd er rekening mee dat Google Analytics op deze website wordt aangevuld met "gat._anonymizeIp ();" om een ​​geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (IP-maskering).

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google) om uw inzendingen via internetinzendingsformulieren op deze site te beschermen. Deze plug-in controleert of u een persoon bent om te voorkomen dat bepaalde websitefuncties worden (ab) gebruikt door spambots (met name opmerkingen). Deze plug-in-query omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de Google reCAPTCHA-service. Hiervoor wordt uw input meegedeeld aan en gebruikt door Google. Uw IP-adres is echter eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en is als zodanig geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door reCaptcha van uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Deze gegevensverzameling is onderworpen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google (Google Inc.). Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https: //policies.google.com/privacy? Hl = nl
Door de reCAPTCHA-service te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.